„SVETLO“,  Zariadenie sociálnych služieb Olichov
Dokumenty
 

Povinné zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr v zmysle zákona 546/2010 Z. z. z 9. decembra 2010, ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1966 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
 
Verejné informácie(13927)
Verejné obstarávanie(22)
Vyhlásené VO
EON(2)
Cenník úhrad za poskytovanú sociálnu službu(1)
VÝROČNÉ SPRÁVY(3)