„SVETLO“,  Zariadenie sociálnych služieb Olichov
OBČIANSKE ZDRUŽENIE SVETLO PRE OLICHOV