„SVETLO“,  Zariadenie sociálnych služieb Olichov
OBČIANSKE ZDRUŽENIE SVETLO PRE OLICHOV

Občianske združenie SVETLO PRE OLICHOV bolo založené dňa 9. 11. 2016, za účelom podpory a rozvoja klientov „SVETLO“, ZSS Olichov, ako aj na realizovanie aktivít a materiálového zabezpečenia klientov nášho zariadenia. Činnosť OZ je finančne zabezpečovaná vďaka darom a poskytnutým grantom.

OZ nadviazalo spoluprácu s rôznymi firmami a komunitami: firma NIDEC, DELFINGEN, FC  ViOn, OZ PFA FC ViOn, mesto Zlaté Moravce, obec Čierne Kľačany, Základná organizácia Jednoty klubu dôchodcov Volkovce, Skautský oddiel  Bueno Camino Volkovce, ZŠ sv. Don Bosca Zlaté Moravce, MŠ Slnečná Zlaté Moravce, Hopsáčik Zlaté Moravce, klub nepočujúcich ANEPS Zlaté Moravce, firma Ledvance a zámok Topoľčianky.

Pravidelne sa zúčastňujeme predajných akcií, kde klienti prezentujú svoje výrobky a praktickými ukážkami ukazujú svoju šikovnosť. V súčasnej dobe pracuje výkonný výbor OZ v zložení Mgr. Simona Blažková (štatutár), Mgr. Andrej Pecho a Ing. Jana Pivarčiová.

V poslednom rokuj sme vďaka poskytnutým grantom zakúpili nový šijací stroj, hlinu, kreatívny materiál, didaktické pomôcky a zlepšili materiálne vybavenie socialno- terapeutického oddelenia.  Zorganizovali sme tvorivé workshopy  v ZSS aj v ZŠ sv.Don Bosca, na ktorých sa deti učili základom posunkového jazyka a spoločne s klientmi si vyrobili výrobky z hliny a odlievali sviečky. V spolupráci so Základným klubom Jednoty dôchodcov a skautmi z Volkoviec  sme v ZSS vybudovali  novú oddychovú zónu s mobilnými záhradkami a skrášlili areál novým záhradným nábytkom a výsadbou okrasných rastlín a drevín. Zorganizovali sme športový deň, kde športovali a súťažili medzi sebou v našom zariadení deti ZŠ, deti z klubu PFA FC ViON a klienti. Všetci sme si užili veľa zábavy.

V roku 2018 sme mali možnosť prvýkrát získať 2% dani v celkovej výške 1985 €. Všetkým zamestnancom, rodinným príslušníkom, priateľom a známym ďakujeme. Veríme, že naša činnosť sa bude rozvíjať aj naďalej. Ak máte záujem o spoluprácu s našim OZ, prípadne poukázať 2 % dane aj v roku 2019 na dobrú vec, kontaktujte nás na svetlopreolichov@gmail.com.    
Ďakujeme všetkým, ktorí nám v priebehu celého roka pomáhali a podporovali nás. Bez nezištnej pomoci a nadšenia by to nešlo.  

Naše OZ je vďačné za akúkoľvek materiálnu alebo finančnú podporu (účet OZ: SK7575000000004024351380).

pridelenie IČO

 

stanovy Občianskeho združeniaObčianske združenie SVETLO PRE OLICHOV, Vás prosí aj tento rok o Vaše 2 percentá  Údaje, ktoré potrebujete:


IČO: 50607782

DIČ: 2120612835 

PRÁVNA FORMA: občianske združenie

Obchodné meno (názov): SVETLO PRE OLICHOV

SÍDLO ORGANIZÁCIE: Olichov 601/1, 951 87 Volkovce časť Olichov


AKO POSTUPOVAŤ?


1. Zamestnanci, ktorým robí ročné zúčtovanie zaplatených preddavkov zamestnávateľ: 

Do 15.2.2019 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň a požiadajte zamestnávateľa o vystavenie tlačiva POTVRDENIE o zaplatení dane.

Do 30.4.2019 vypíšte tlačivo VYHLÁSENIE o poukázaní podielu zaplatenej dane a podajte obe tlačivá POTVRDENIE aj VYHLÁSENIE na daňový úrad podľa miesta bydliska alebo nás kontaktujte – vybavíme to za Vás.

(3% - dobrovoľníci, ktorí odpracovali v roku 2018 min. 40 hodín dobrovoľnícky)


2. Fyzické osoby, ktoré si podávajú daňové priznanie (DP) samé:

Do 31.3.2019 - v rámci tlačiva daňového priznania poukázať 2% z dane pre naše občianske združenie. Do DP treba vpísať potrebné údaje o našom občianskom združení.


3. Právnické osoby môžu do 31.3.2019 alebo v lehote predĺženia podania DP poukázať určité % z dane v prospech jedného (minimálne 8 €), alebo viacerých prijímateľov. Právnické osoby % zo zaplatenej dane poukazujú priamo prostredníctvom daňového priznania, kde sú na to uvedené špeciálne kolónky.


Ďalšie INFO získate: 

tel.: 0905 757 763

email: svetlopreolichov@gmail.com


Tlačivo na stiahnutie: Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby