„SVETLO“,  Zariadenie sociálnych služieb Olichov
KONTAKTY

 

„SVETLO“, Zariadenie sociálnych služieb Olichov

 

951 87 Olichov, pošta Volkovce

 

IČO: 00351784

DIČ: 2021058820

 

Tel.: 037 / 6305 290

Fax: 037 / 6305 293

 

mail: svetlo@zssolichov.sk

 


 

Vedenie zariadenia "SVETLO", ZSS Olichov:


Mgr. Katarína Šurdová, riaditeľka

 

Mgr. Anna Mikulová, vedúca zdravotného úseku


Vladimír Klučiar, vedúci úseku pre bezpečnosť


Ing. František Dobšovič, vedúci ekonomicko – prevádzkového úseku