„SVETLO“,  Zariadenie sociálnych služieb Olichov
KDE SÍDLIME

  


"SVETLO", Zariadenie

sociálnych služieb Olichov

 


951 87 Olichov,

pošta Volkovce

 

IČO: 00351784


DIČ: 2021058820

 

Tel.: 037 / 6305 290

 

Fax: 037 / 6305 293

 

mail: svetlo@zssolichov.sk