„SVETLO“,  Zariadenie sociálnych služieb Olichov
AKTUALITY

Ďakujeme rodine pani Martinovičovej, ktorá v našom zariadení prežila posledné chvíle svojho života za prejavenú dôveru a sladké poďakovanie. Sme radi, že rodina bola s našou starostlivosťou spokojná.                                                                                                 


ROZLÚČKA S NAŠIM SKVELÝM HERCOM


Do hereckého neba nám odišiel náš Peťko Lukáčik dňa 4.1.2019

Vynikajúci herec, rybár, kamarát.

Nikdy nezabudneme na krásne historky v Tvojom podaní o živote, na vtipy, ktoré sypal ako z rukáva, na tvoju príjemnú spoločnosť.

Chýbaš nám, náš drahý kamarát.

Tvoji Olichovčania
ROZLÚČKA S PANI MÁRIOU HOMOLOVOU


Dňa 10.2.2019 nás opustila vo veku 84 rokov pani Mária Homolová, najdlhšie žijúca klientka v našom zariadení.  

V Olichove prežila neuveriteľných 70 rokov.

                                                

                                                                                    
List na rozlúčku
Nad hviezdnu ríšu pozval ma Pán,
aby mi zotrel slzy z mojej tváre,
aby ma privinul na svoje srdce,
aby ma pokolísal v svojom náručí.
Dotĺklo moje srdce vo veku 84 rokov.
Ako budem skladať skúšky zo životnej maturity ....
Ó Bože, však som sa naplakala, 
lebo som nerozumela tvojmu plánu.
Prišla som do chudobnej rodiny drotára na Orave, 
ako jediné dieťa – nepočujúce. 
Nikdy som nepovedala svojim rodičom MAMA – OTEC ... Bola som iná.
Ako 14 ročná v roku 1949 som prišla do Olichova, 
kde som mala zrazu okolo seba 80 kamarátov. 
Všetci sme mali rovnaký osud – nepočuli sme a nerozprávali. 
Ale vedeli sme sa dorozumieť posunkovou rečou. 
V Olichove som pracovala na poli, nosila ťažké batohy plné trávy, 
aby som nakŕmila kravičky, koníky. 
Pracovala som na roli – kde sme si dopestovali dostatok 
zeleniny a obilia na chleba.
Unavená, keď som večer usínala, vírila mi hlavou otázka: BOŽE PREČO?
Prečo nemôžem mať manžela, deti, svoj domček ... Prečo?
Už odpoveď viem – preto som všetko obetovala, 
aby som sa teraz tešila s Tebou v nebi.
Počas života sa mi narodili dve dcérky – ktoré som nemohla vychovať. 
Vzali mi ich....
Ó Bože majú čo jesť? Má ich kto pohladiť? Sú zdravé? Akí sú ich noví rodičia? Ľúbia ich ...?
Dlhých 59 rokov som čakala na chvíľu, že uvidím svoje deti, 
že sa dozviem odpoveď.
Prišiel august 2017 a v jedno ráno na dvore zariadenia stála moja dcéra. 
Konečne som si objala svoje dieťa, postískala, pohladila ...
Pane, už sa pomaly pripravujem na stretnutie s Tebou, dal si mi ťažký osud,  ale vždy som sa snažila plniť  tvoju vôľu.
Rada som pomáhala až do 80 rokov svojho života upratovačkám, opatrovateľkám, a potom oni pomáhali mne.
Teraz Pane už počujem, teraz už rozumiem tvojmu plánu , moje oči už nie sú plné smútku a sĺz,  moje oči žiaria šťastím, lebo vidia Teba, môj nebeský otče.
Počujem aj moje meno Mária, ako krásne znie, 
veď to meno má aj naša nebeská matka.
Moji milí Olichovčania, moja veľká rodina, prežila som s Vami 70 rokov, 
boli chvíle ťažké, smutné ale aj radostné a ku koncu môjho života, šťastné. 
Nesmúťte za mnou, ja som šťastná v nebi.
Vaša  Mária

Ďakujeme Ti za krásne chvíle prežité s Tebou.
Dúfame, že aj mi sa raz s Tebou budeme tešiť v nebi.
Tvoji Olichovčania
  


TVORIVÉ DIELNE V MŠ VOLKOVCE 


Dňa 29.1.2019 sme v rámci projektu „Poďme spolu tvoriť“ Nadácie ČSOB uskutočnili v Materskej škole Volkovce  tvorivý workshop. Za aktívnej spolupráce našich nepočujúcich klientov sa deti hravou a interaktívnou formou učili základy posunkovej reči. Oboznámili sa a vyskúšali si aj tradičné remeslá ako práca s hlinou, paličkovanie a pletenie košíkov. Deti naplno využili možnosť získať základné zručnosti pri komunikácii so zdravotne znevýhodnenými ľuďmi, boli empatické a veľmi šikovné. HÓKUS PÓKUS


Dňa 13.2.2019 sme mali pekný deň.  Znovu sme robili pokusy s našimi vychovávateľmi. Tentokrát sme robili pokusy s červenou kapustou. 

Do pohára sme si natrhali červenú kapustu a zaliali sme ju horúcou vodou. Do pohárov sme dali rôzne látky, napr. kyselina citrónová, sóda bicarbona, ocot, cukor, Savo, prášok na umývanie, citrón a jar. Potom sme do pohárov naliali vodu z červenej kapusty a pozorovali sme, čo sa stalo. Zistili sme, že niektoré roztoky sa nám sfarbili na modro, niektoré na červeno a niektoré na zeleno. Naučili sme sa, že roztoky sa nám sfarbili podľa toho, či je roztok kyslý, zásaditý alebo neutrálny. Veľmi sa nám  páčilo aj to , že sme potom dali dokopy ocot a sódu bicarbónu a sledovali sme, čo sa dialo. Tešíme sa, že podobné pokusy budeme robiť aj ďalej.


VALENTÍN V OLICHOVE


Valentín je sviatok zaľúbených a zároveň deň, kedy sme mali možnosť zabaviť sa a prežiť  ho v radosti. V popoludňajších hodinách sme sa spolu s našimi vychovávateľmi zabavili na diskotéke v priestoroch sociálno-terapeutického úseku. Roztancovali nás naše obľúbené hity a dokonca sme sa naučili aj tancovať spoločný tanec. Tí, ktorí nevládali alebo nechceli tancovať, mali možnosť pozrieť si film Fontána pre Zuzanu a zaspomínať sa na časy mladosti. Už teraz sa tešíme na ďalšiu akciu, ktorú si pre nás nabudúce pripravia naši vychovávatelia.


VOĽBY PREZIDENTA SR

Svoje volebné právo využili mnohí naši klienti dňa 16. a 30. marca, kedy pristúpili k volebným urnám v priestoroch kostola nášho zariadenia a vyjadrili tak svoj názor. Sme radi, že klientom nie je ľahostajné spoločenské dianie v krajine a k svojím právam sa stavajú zodpovedne.