„SVETLO“,  Zariadenie sociálnych služieb Olichov
AKTUALITY

 

 

Koncert žiakov základnej umeleckej školy 13.6.2018 

 

Športujme spoločne 21.6.2018

 

Tvoríme okolie spoločne 6.8.2018

 

 Drozdovo 21.8.2018 

 

Oznámenie pre návštevníkov zariadenia !!!

 

Návštevy klientov sú opätovne možné.

 

V Olichove, 9.5.2018